Teatr Telewizji TVP

Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego

Rejestracja słynnego monodramu Bogusława Schaeffera w wykonaniu Jana Peszka. Przedstawienie z 1986 roku.

Spektakl jest wykładem – monologiem o sztuce i jej miejscu w świecie, a główny wątek tego traktatu estetycznego to rola awangardy w życiu artystycznym i umysłowym. Awangarda wpisała się w historię sztuki osiągnięciami pozytywnymi i negatywnymi. Ten dwuwartościowy, pełen sprzeczności proces ukazany jest właśnie w „Scenariuszu...”. Aktor mówi, ale sens jednych słów i zachowań przeczy sensowi drugich. A znaczenie jednoczesnych ze słowami zachowań wzajemnie się rozmijają. Spoza słów i działań aktora –wykładowcy wyłania się obraz świata, w którym nie ma już autorytetu artysty ani skrystalizowanego systemu wartości. 


Autor: Bogusław Schaeffer 
Reżyseria i scenografia: Jan Peszek 
Realizacja tv: Stanisław Zajączkowski 

Wystąpił: Jan Peszek